October 13, 2008

Droga do atomowej wzniosłości, czyli o ekskrementach

Z Przewodnika po Sasnalu Krytyki Politycznej, poniższy cytat jest fragmentem wypowiedzi Slavoja Zizka dotyczącej roli ekskrementów w sztuce.

Tekst Slavoj Zizek “droga do atomowej wzniosłości” Dotyczy obrazu Wilhelma Sasnala „Bomba atomowa” z 2003 r.

„w tym eseju chciałbym umieścić malarstwo Sasnala w historii sztuki nowoczesnej jako pewnego rodzaju kulminację jej wewnętrznej logiki. (…) A zatem powodem, dla którego ekskrementy zostają wyniesione do miana dzieła sztuki, wykorzystane do zapełnienia Pustki po Rzeczy, nie jest po prostu pokazanie, że „wszystko wolno”, że ostatecznie przedmiot jest czymś obojętnym, ponieważ wszystko można wywindować w górę i postawić na Miejscu Rzeczy. To odwołanie się do ekskrementów świadczy raczej o desperackiej strategii mającej zapewnić nas, że Święte Miejsce wciąż tam jest. Problem polega dziś na tym, że w podwójnym ruchu utowarowienia estetyki oraz estetyzacji świata towarów „piękny” (przyjemny estetycznie) przedmiot w coraz mniejszym stopniu jest w stanie podtrzymywać Pustkę po Rzeczy. Wygląda więc na to, że paradoksalnie jedynym sposobem na podtrzymanie tego (Świętego) Miejsca jest wypełnienie go śmieciami, ekskrementalnymi odrzutami [abject]. Mówiąc inaczej, dzisiejszy artysta pokazujący ekskrementy jako obiekty artystyczne nie tylko nie podkopuje logiki sublimacji, ale wprost przeciwnie, desperacko walczy o jej ocalenie.”

Whielki Krasnal „Ile warte jest gówno Sasnala?” 2008. Olej na płótnie. 50 x 50 cm

No comments:

Post a Comment