December 8, 2008

Aleksy II Patriarcha Rosji - Whielkie spotkania


5 grudnia Aleksy II wyruszył w swą ostatnią podróż.

6 grudnia, dzień świętego Mikołaja, dla przywódców duchowych i politycznych był wyjątkowy – doszło do dawno wyczekiwanych i planowanych spotkań.


W Gdańsku spotkał się Dalai Lama z Lechem Wałęsą, zrealizowane zostało kontrowersyjne spotkanie Dalai Lamy z Nicolasem Sarkozy.


Lecz najbardziej wyczekiwane, szczególnie przez naszego papieża Jana Pawła II było spotkanie z Aleksym II. Nigdy nie doszło do niego za życia papieża, Aleksy II nie zgadzał się na jego wizytę w Rosji, nie przybył też na jego pogrzeb. Po latach ekumenicznej niezgody, 6 grudnia Patriarcha składa wizytę papieżowi.

Oprócz papieża spotka podczas swej wędrówki wiele innych osobistości, między innymi Sołżenicyna, który wybrał się w zaświaty również w 2008 roku.

"Środek przyjęty wobec Aleksandra Sołżenicyna przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, polegający na pozbawieniu go obywatelstwa ZSRR - pisze metropolita talliński i estoński Aleksy 17 lutego 1974 roku - wydaje się w pełni prawidłowy, a nawet humanistyczny i odpowiada woli naszego narodu, o czym świadczy reakcja ludzi radzieckich na postanowienie Prezydium Rady Najwyższej. Ludzie Cerkwi w pełni aprobują to postanowienie i sądzą, że do A. Sołżenicyna i jemu podobnych odpowiednie są słowa św. Jana Ewangelisty: 'Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas' (1 J 2.19). Jego nazwisko i to, co napisał, służy zwłaszcza naszym politycznym i religijnym nieprzyjaciołom, dla rozpalenia nienawiści wobec naszej Ojczyzny i Cerkwi, ażeby przeszkodzić rozładowaniu międzynarodowych napięć i rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków między państwami Wschodu i Zachodu."

niniwa2.cba.pl/agent_drozdow.htm

www.polskatimes.pl/fakty/swiat/67434,zma(…).html

kultura.wp.pl/title,Aleksy-II-Patriarcha(…).htmlCiąg dalszy w formie wizualnej nastąpi.


Whielki Krasnal „Aleksy II Patriarcha Moskwy i Wszechrusi / Agent Drozdow / z zyklu Whielcy Polacy”. 2008. Olej na płótnie. 50 x 73 cm

No comments:

Post a Comment