April 23, 2009

Arteon - dyskusja na forum

Polecamy dyskusję na forum Arteonu dotyczącą funkcjonowania polskich publicznych instytucji artystycznych:
http://arteon.pl/forum.php?id_note=106

No comments:

Post a Comment