March 23, 2010

odpowiedź z Tate i nasz portret w Taschen

Tate Modern
Otrzymaliśmy list z Tate Modern wyjaśniający, w jaki sposób wystawienie naszego obrazu jako część instalacji Piotra Uklańskiego nie narusza naszych autorskich praw majątkowych i osobistych.
1. W opisie instalacji wiszącym na ścianie było jednak zaznaczone że autorem obrazu jest Whielki Krasnal - osobiste prawa majątkowe zachowane.
2. Praca nie była nigdzie reprodukowana, zatem według brytyjskiego prawa nie zostały naruszone autorskie prawa majątkowe.
List otrzymał również dyrektor Rady Powierniczej Tate oraz kuratorka Tate Catherine Wood.

Taschen
Ciekawe zatem, czy zreprodukowanie naszego obrazu przez Taschen w Art Now! Vol.3, bez żadnej wzmianki kto jest jego autorem, narusza te prawa?
Na stronie 480 Piotr Uklański ponownie wykorzystał ten sam obraz ze swoim portretem (chyba jednak wyjątkowo musi mu się podobać). Wolał w ten oto oryginalny sposób uatrakcyjnić część biograficzną o sobie, zamiast tradycyjnie wydrukować swoje zdjęcie.

http://www.taschen.com/lookinside/04431/index.htm

No comments:

Post a Comment