April 22, 2008

o zbulwersowaniu widokiem brudnych gaci

Uwaga!!! dochodzą nas głosy o zbulwersowaniu widokiem brudnych gaci w zestawieniu z chustą Veroniki. To my jesteśmy obrzydzeni i zbulwersowani - jak w sztuce współczesnej wynosi się do rangi wielkiego dzieła sztuki pot artysty, a tym bardziej porównuje do chusty św. Veroniki. Ale takie działania promuje lewica na czele ze Sławomirem Sierakowskim - czy to nie są obrzydliwe kpiny ze świętości? Zresztą nie po raz pierwszy w sztuce współczesnej. Naszym celem było w sposób dobitny zilustrowanie jakiego prostactwa, chamstwa i świętokractwa dopuściła się Carina Path za aprobatą Krytyki Politycznej. Nie rozumiemy za bardzo w tym kontekście, dlaczego obrzydzają was jedne wydzieliny a inne nie.

No comments:

Post a Comment