February 19, 2015

FGF - autor nowoczesnych zasad funkcjonowania w systemie sztuki polskiej

FGF - wreszcie mamy nowoczesny, zachodni, cywilizowany system sztuki współczesnej:
- „główną katastrofą w "systemie" sztuki są artyści”
- „wyjęty z systemu, znika jako artysta”
- „albo się kolaboruje albo znika (Szymczyk)”"Sztuka jest dziedziną o tyle szczególną, że ten abstrakcyjny gracz – publiczność – nie występuje w spektaklu, a jeżeli nawet jest obecny, to nie ma do odegrania żadnej roli.
Najbardziej wpływowa i opiniotwórcza polska organizacja artystyczna – Fundacja Galerii Foksal – zbudowała swój prestiż bez udziału publiczności, za to za jej pieniądze. Projekty Fundacji skierowane były precyzyjnie do konkretnych osób, a ściślej do konkretnych kolekcjonerów, czyli jeszcze ściślej – do konkretnych pieniędzy. A nie do abstrakcyjnych, nic nie znaczących widzów.
Zgodnie z panującym systemem sztuki wprowadzonym przez FGF, status artysty badany jest za pomocą złożonego i subtelnego systemu miar i wag. Artysta nie ma nic tu do powiedzenia. „wyjęty z systemu, znika jako artysta”, „główną katastrofą w "systemie" sztuki są artyści”, „albo się kolaboruje albo znika (Szymczyk)” "
Strach Szablonowski

 No comments:

Post a Comment