May 28, 2015

Kukiz - prezydent

Jako grupa artystyczna The Krasnals w nadchodzących wyborach prezydenckich oficjalnie udzielamy swego poparcia Pawłowi Kukizowi. Artysta, w swej sztuce szczery niezależny, oby tak również w polityce. Obok tej masy czupiradeł, hipokrytów i populistów, komunistów, nihilistów, anarchistów, leninistów, socjalistów, radykalistów, ekstremistów, nacjonalistów, onanistów, szowinistów, terrorystów, cwaniaków, biurokratów, technokratów, psychopatów, wydaje nam się jedyna szczera sensowna postać.

"Paweł Kukiz / z cyklu Casting na Prezydenta". 2015. Olej na płótnie. 40x40cm.
The Krasnals, Whielki Krasnal.

No comments:

Post a Comment