October 31, 2015

„Strategie buntu” Arsenał, Poznań, 28.08. - 11.10.2015.

Dobiega końca wystawa „Strategie buntu” z udziałem The Krasnals w galerii Arsenał, Poznań, 28.08. - 11.10.2015.
To bunt nie tyle przeciw, ale w obronie zanikających w sztuce wartości i postaw.
Wystawa prezentuje sztukę, którą można odczytywać jako wyraz sprzeciwu i buntu wobec współczesnych nurtów społecznych i kulturowych totalizujących myślenie i destruujących wartości.

No comments:

Post a Comment