May 7, 2016

"Salon Odrzuconych" - Sopot

"Salon Odrzuconych"
Galeria Miejska Sopot
kurator: Piotr Sarzyński

"Na ekspozycji nie zabraknie śmiałych wyborów. Pokażemy na przykład trzy prace i to dość mocne grupy The Krasnals - artystów niedostrzeganych, czy wręcz znienawidzonych przez polski świat sztuki za ich krytykę mainstreamu" - dodał Sarzyński:
http://wyborcza.pl/1,91446,19913256,wystawa-salon-odrzuconych-w-sopockiej-pgs.html?disableRedirects=true


No comments:

Post a Comment