December 1, 2008

‘Nature is the answer’

Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Klimatu (COP 14)

1 – 12 grudnia 2008 w Poznaniu UNFCCC (Konwencja Klimatyczna ONZ) United Nations Framework Convention on Climate Change

APELUJEMY, ABY WALKA O ROZWÓJ GOSPODARCZY I OCHRONA WŁASNYCH INTERESÓW NIE ZDOMINOWAŁY NADRZĘDNEGO CELU, KTÓRYM JEST OCHRONA NASZEJ PLANETY!

Laureaci pokojowej nagrody Nobla obecni na Konferencji są symbolami pokoju na świecie, który łatwo może być zakłócony zmianami klimatycznymi. Brak wody, znikanie lądów pod wodą, ograniczenie powierzchni ziemi uprawnej, narastający konflikt o dostęp do bogactw naturalnych nieuregulowanej międzynarodowo Arktyki, wszystkie te aspekty są potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wywołać zażarte konflikty, katastrofy humanitarne, czy wojny.
‘Konflikty zbrojne, zmiany granic, masowe migracje i światowa destabilizacja polityczna - to następstwa zmian klimatycznych’ – ostrzega Javier Solana.
Chiny sprzeciwiają się planowanemu spotkaniu prezydenta UE Nicolasa Sarkozy z Dalai Lamą 6 grudnia w Gdańsku przy okazji obchodów 25 rocznicy przyznania pokojowej nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy. Na znak protestu Chiny odkładają 11 szczyt Chiny-UE w Lyon, negatywnie odnosząc się do jakichkolwiek spotkań europejskich przywódców z Dalai Lamą.

Whielki Krasnal „ Dalaj Lama ‘Nature is the answer’ / The United Nations Climate Change Conference 2008 / from the series Great Poles”. 2008. Oil on canvas. 50 x 70 cm
Whielki Krasnal „We love EU (Nicolas Sarkozy) / The United Nations Climate Change Conference 2008 / from the series Great Poles”. 2008. Oil on canvas. 60 x 50 cm
Whielki Krasnal „We want to love China (Wen Jiabao) / The United Nations Climate Change Conference 2008 / from the series Great Poles”. 2008. Oil on canvas. 60 x 50 cm

No comments:

Post a Comment