December 1, 2008

‘Nature is the answer’

Podczas Konferencji dyskusja będzie dotyczyła 4 obszarów tematycznych: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmian klimatycznych, finansowania i transferu technologii. Generalnym celem porozumienia krajów ONZ musi być ograniczenie globalnego ocieplenia do maksymalnie 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia, by zapobiec najbardziej katastrofalnym skutkom zmian klimatu.
W związku z powyższym zadajemy pytania:
Czy do światowych rozmów na temat klimatu i podjęcia inicjatywy włączą się Brazylia, Chiny i Indie? Jakie stanowisko zajmą Stany Zjednoczone w sytuacji kryzysu ekonomicznego? Jakie zasady będą obowiązywać po 2012 kiedy wygaśnie protokół z Kioto? Czy do 2050 roku uda się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 50% - 60%?


Whielki Krasnal „USA…? / Al Gore / Konferencja Klimatyczna w Polsce 2008 / z cyklu Whielcy Polacy”. 2008. Olej na płótnie. 46 x 55 cm


Krasnal Hałabała “Zawsze niech będzie słońce / Wangari Maathai / Konferencja Klimatyczna w Polsce 2008 / z cyklu Whielcy Polacy”. 2008. Olej na płótnie. 60 x 50 cm

No comments:

Post a Comment