January 12, 2009

Pierwsza wystawa The Krasnals w internecie

„REWOLUCJE NIE DLA KRETYNÓW”Uroczyście ogłaszamy, że dnia 22 stycznia 2009 roku jako kolektyw The Krasnals, otwieramy naszą pierwszą wystawę!Adres: revolution-thekrasnals.blogspot.com/
Pierwsza wystawa The Krasnals jest wystawą internetową, przedstawioną w formie dziennika. Dziennik rejestruje 24 – dniowy proces produkcji 147 dzieł sztuki. W akcji bierze udział 10 Obiektów, w tym 4 stałe, 6 dochodzących. Dziennik pokazuje realny proces powstawania dzieł sztuki, rzeczywiste tempo pracy, sposób pojawiania się inspiracji również tych wydawałoby się mniej istotnych. Nie omija dziwnych skojarzeń, sprośnych myśli, wstydliwych zachowań, czyli tego, co faktycznie jest elementem każdego procesu twórczego, a co wymazane zostaje jako wstydliwe sprzed oczu publiczności.

Podczas zagłębiania się w lekturę można prześledzić, w jaki sposób idee rewolucji transformują pod wpływem ruchu i czasu w produkcję towarów, odpadów i zysków.

Korzystamy z absurdów artworldu, a w tym z jego ciekawych strategii marketingowych. Poruszamy temat kosztów, zysków i strat rewolucji w kontekście świadomych inwestycji i spodziewanych korzyści. Pośród wielu zagadnień których dotykamy, pojawiających się pytań, rewolucja jawi się jako inwestycja! Z jednej strony jest to zimna kalkulacja, dla inteligentnego inwestora, z drugiej zaś ogromne wyzwanie dla szczerze zaangażowanego przywódcy.Jedną z podstawowych osi dziennika jest filozofia Jacquesa Lacana, oraz przebijający się przez niąSlavoj Zizek; czyli zetknięcie z psychoanalizą i Marksem. Dalej rozchodzą się inne odnogi, tematy kontrowersyjne, ciągle nieprzyzwoite nawet dla sztuki, atakujące mity społeczne, tematy tabu, pojawia się pretekst do dyskusji na temat autorytetów społecznych i duchowych.Podczas tych znamiennych dni Lacan wepchnął nas w fantazje, w ich perwersyjne ucieleśnianie w kontekście wizji rewolucji. Dochodziliśmy do różnych granic, które bądź przesuwaliśmy, bądź dokonywaliśmy prób przekroczenia. Ile powstało podczas tego procesu pytań, ile absurdalnych zestawień, czy stworzyły one nowe odpowiedzi? Niezbitym faktem jest jedynie ilość wyprodukowanych obiektów posiadających daną wartość.

No comments:

Post a Comment