March 23, 2009

EUROPE XXL - wywiady - Czym jest obecnie Europa Wschodnia?

Czym jest obecnie Wschodnia Europa?
Poprosiliśmy o wypowiedź Iarę Boubnobą - kuratorkę wystawy w ramach EUROPE XXL 'Liquid Frontiers' oraz artystów krajów Europy Wschodniej:
Dan Perjovschi
Nedko Solakov
IRWIN
Lachezar Boyadjiev
Aristarkh Chernyshev

Na podstawie wypowiedzi artystów i wizji kuratorów można odnieść nieodparte wrażenie, że Europa Wschodnia jest po części sztucznym sformułowaniem. Bardziej określa ono teren geograficzny niż wspólną myśl i kulturę tego regionu. Artyści po upadku komunizmu stali się indywidualistami, a państwa tworzące Europę Wschodnią nie odczuwają wspólnoty.

Czy jesteśmy solidarni? Nie sądzę. (...) Nie wiem czym jest dziś Europa Wschodnia. Wiem co ja sam mogę zaoferować Europie.
Dan Perjovschi

The Krasnals

No comments:

Post a Comment