September 22, 2009

Kraków - Brand New Art!
Brand New Art!
Czy sztuka przeminęła dla ekonomii?

BudCud
Rahim Blak
Grupa STRUPEK
The Krasnals

Kurator: Piotr Sikora (FWS)


Czwartek, 24 września 2009, g. 21
Galeria art world™
ul. Szlak 77/220
31-153 Kraków
http://www.artworld-tm.com/index.php?page=blog.Home

Wystawa Brand New Art prezentuje artystów, którzy w swojej działalności kładą silny akcent na budowanie własnego wizerunku. Kreują „własny brand”, odwołując się do zasad Public Relations i reklamy. Każdy z zaproszonych twórców otrzymuje do zagospodarowania korporacyjne biurko, firmowego laptopa oraz dostęp do Internetu. Każdy z nich musi również poradzić sobie z pytaniem o swój stosunek do oddziałującej na sztukę ekonomii, a także przedstawić światopogląd oraz tożsamość artysty w sieci powiązań i relacji panujących w świecie sztuki.

No comments:

Post a Comment