December 2, 2010

Wilhelm Sasnal Whielki Krasnal "Nigdy więcej"Wilhelm Sasnal Whielki Krasnal "Nigdy więcej". 2010. Grafika, dyptyk

Po raz pierwszy Wilhelm Sasnal i Whielki Krasnal stanęli ramię w ramie w walce przeciw patologiom społecznym, nacjonalizmowi, neofaszyzmowi, neokomunie, rasizmowi, homo-dyktaturze, nienawiści wobec obcych. Stworzyli w tym celu grafiki o radykalnym przesłaniu 'tylko dla dorosłych', sygnowane własnoręcznym podpisem.

Whielki Krasnal i Wilhelm Sasnal brzydzą się kimś, kto nie brzydzi się faszyzmem i komunizmem i homo-dyktaturą - to dla nich pryncypialne.
The Krasnals "Polish Fiuture / homo dyktatura". 2013

No comments:

Post a Comment